พวกเราคือใคร

Savvycom – บริษัทพัฒนาอย่างรวดเร็ว

พวกเราคือบริษัทชั้นนำของเวียดนามด้านการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัล และ บริษัทที่พัฒนาอย่างครบวงจร

Savvycom นั้นคือบริษัทระดับชั้นนำในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญด้านในการมอบการบริการด้านคำปรึกษาการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจและทางออกด้านการเงินของซอฟ์ตแวร์, สุขภาพ, แลค้าปลีกในการค้าขายธุรกิจภายในประเทศและนอกประเทศ

สำนักงานใหญ่อยู่ที่เวียดนามและมีสำนักงานตัวแทน 3 แห่งที่อยู่ในกรุงโฮจิมิน, สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ภารกิจของบริษัทเราคือดำเนินการให้ทรัพยากรด้านวิศวะไปในทางเดียวกันในเวียดนามและรวมพลังธุรกิจต่างๆทั่วโลกโดยพลังของเทคโนโลยี และก้าวขึ้นสู่บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียนและเหนือกว่านั้น

Savvycom Logo Op 20 1

ตามลักษณะรูปแบบ

เราสร้างเครือข่าย

พบกับทีมผู้นำของเรา

ตั้งแต่ปี 2009เป็นต้นมา กรอบความคิดของเรานั้นให้ความสำคัญไปที่การเติบโตด้วยตนเองผ่านความชำนาญอย่างชาญฉลาดและวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ซึ่งรวบรวมกับกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรวมพลัง เราจะมอบเฉพาะผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดและสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนต้องการมีส่วนร่วม

Savvycom Team 7

Thanh Van Dang

ผู้บริหารสูงสุดและผู้ก่อตั้ง
Savvycom Team 4

Vinh Le

ผู้ร่วมก่อตั้ง, ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
Alex Lang August SVC 3

Alex Lang

กรรมการผู้จัดการ
Savvycom Team 3

Tue Nguyen

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
Savvycom Team 6

Quynh Nguyen

ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารคน
Savvycom Team 5

Vinh Le Quang

ผู้จัดการแผนก
Savvycom Team 2

Ngoc Van Ho

ผู้จัดการแผนก
Savvycom Team 1

Liem Chi Phan

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
เราสร้างเครือข่าย

พบกับทีมผู้นำของเรา

ตั้งแต่ปี 2009เป็นต้นมา กรอบความคิดของเรานั้นให้ความสำคัญไปที่การเติบโตด้วยตนเองผ่านความชำนาญอย่างชาญฉลาดและวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ซึ่งรวบรวมกับกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรวมพลัง เราจะมอบเฉพาะผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดและสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนต้องการมีส่วนร่วม
การเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด

พันธมิตรของเรา

รางวัลของเรา

ความสำเร็จของ Savvycom

มีความคิดอะไรในใจที่เกี่ยวกับการสร้างโปรเจคไหม?

ทางเรานั้นรู้สึกยินดีมากที่คุณจะติดต่อกับผู้จัดการหุ้นส่วนในการเข้ารับการปรึกษาฟรี

ebook ito pop up 2

You’re in the right place
We’re ready to help!

Speak to our experts

Please fill the form below

Pop Up Form
Booking Footer Pop Up 1