Savvycom Team 3

Tue Nguyen

Savvycom:
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
Experience:
13 ปี
Hanoi National University:
ปริญญาตรี - เทคโนโลยีสารสนเทศ

Savvycom Team Pic 6

Mr. Tue Nguyen

Tue Nguyen มีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปีที่เขาได้ทุ่มเทในการเป็นผู้พัฒนา IOS ในซอฟต์แวร์ของ Savvycom – หนึ่งในบริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นระดับต้นๆของวงการ และเขาได้ถูกย้ายตำแหน่งมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่่ฝ่ายเทคโนโลยีที่ Savvycom งานของเขานั้นถือได้ว่าคือหัวใจหลักในการทำให้มั่นใจและมอบการบริการด้วยคุณภาพระดับสูงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เขาคือหนึ่งในบุคคลแรกๆที่ได้สร้างบันไดที่มั่นคงในช่วงแรกแก่ Savvycom

ด้วยใจที่รักในการเป็นช่าง เขานั้นได้มอบทางออกที่สำคัญในเรื่องของนวัตกรรมและการให้คำปรึกษาแก่บรรดาบอรด์บริหารรวมถึงทีมพัฒนา ความสามารถของเขาที่สามารถทำงานร่วมกับหลายแพลตฟอร์มและเทคนิคได้กลายเป็นเครื่องมือแก่การพัฒนาและการฝึกฝนที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการเป็นพนักงานที่มีพรสวรรค์ต่อบริษัท Savvycom กับลูกค้าแล้ว การเอาใจใส่และนิสัยที่ชอบช่วยเหลือสนับสนุนของเขาทำให้เขาเป็นผู้นำที่ดีที่พึ่งพิงได้

สาขาวิชาโทตอนที่ Tue เรียนคือ เครือข่ายและการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ปลายทาง เขาจบการศึกษาปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเวียดนาม

มีความคิดอะไรในใจที่เกี่ยวกับการสร้างโปรเจคไหม?

ทางเรานั้นรู้สึกยินดีมากที่คุณจะติดต่อกับผู้จัดการหุ้นส่วนในการเข้ารับการปรึกษาฟรี

ebook ito pop up 2

You’re in the right place
We’re ready to help!

Speak to our experts

Please fill the form below

Pop Up Form
Booking Footer Pop Up 1