blank

Vinh Le

Savvycom:
ผู้ร่วมก่อตั้ง, ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
University of Engineering and Technology, VNU Hanoi:
คณบดีประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Savvycom Team Pic 7

นาย Vinh Le อยู่ทางด้านขวาข้างๆกับ ผู้บริหารสูงสุด Van Dang

Vinh คือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Savvycom ด้วยวิสัยทัศน์ในการเชื่อมรอยต่อระหว่างความต้องการโลกกับความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมไอทีของเวียดนาม ด้วยความเชี่ยวชาญอันโดดเด่นและการเป็นผู้นำของ Vinh ทำให้เขาได้ออกแสดงตามงานต่างๆด้วยความสำเร็จอย่างเป็นมืออาชีพ

ก่อนที่จะมาก้าวมาเป็นประธานของ Savvycom Vinhนั้นก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรต่างๆมากมายใน เวียดนามและสหรัฐอเมริกา โดยเชี่ยวชาญในด้านสังคมศาสตร์ โฆษณาถึงวิธีการแก้ปัญหาและข้อมูลมากมาย พร้อมทั้งการจัดการการวางแผนระดับสูง เขานั้นได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนแผนงานของบริษัทต่างๆและทำให้พวกเขาตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของพวกเขาเอง

  • เริ่มการถอดรหัสตั้งแต่อายุ 13 ขวบ และได้รางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน Olympiad ระดับโลกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปี 1998
  • ได้รับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยดุสเซลดอร์ฟ
  • ปริญญาตรีด้่านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • ผู้้ช่วยศาสตราจารย์, หัวหน้าประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประจำมหาวิทยาลัยเวียดนามในกรุงฮานอย
  • เป็นผู้ฝึกสอนด้านโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึ่มรวมถึงช่วยฝึกสอนนักเรียนโอลิมปิกด้านการเขียนโปรแกรม
  • เป็นผู้เขียนจากงานวิจันอันโด่่งดังด้านชีวสารสนเทศศาสตร์; วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์จีโนมทั้งหมดของเวียดนามทั้งสาม

มีความคิดอะไรในใจที่เกี่ยวกับการสร้างโปรเจคไหม?

ทางเรานั้นรู้สึกยินดีมากที่คุณจะติดต่อกับผู้จัดการหุ้นส่วนในการเข้ารับการปรึกษาฟรี

ebook ito pop up 2

You’re in the right place
We’re ready to help!

Speak to our experts

Please fill the form below

Pop Up Form
Booking Footer Pop Up 1