Savvycom Team 6

Quynh Nguyen

Savvycom:
ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารคน
Experience:
12 ปี
Former Title at Savvycom
ผู้้จัดการฝ่ายบุคคล

Savvycom Team Pic 2

นางสาว Quynh Nguyen ในภาพด้านขวา ถัดจากผู้บริหารสูงสุด Van Dang

ด้วยการอุทิศตนในการทำงานกว่า 12 ปีที่ Savvycom นางสาว Quynh Nguyen ได้มีหน้าที่นำรับผิดชอบได้การนำหรือจัดหา, ฝึกฝน, และทรัพยากรมนุษย์ สิ่งนี้ช่วยให้กลุ่มสถาบันมีสมาชิกที่เปี่ยมไปด้วยคนเก่งมากขึ้นที่ Savvycom ด้วยจำนวนที่เป็นรูปธรรม จากการเปรียบเทียบในช่วงปีแรกๆของ Savvycom ตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมากกว่า 300 คน และจำนวนดังกล่าวคาดว่าจะสูงถึง 500 คนภายในปี 2023

ประสบการณ์การทำงานของนางสาว Quyn Nguyen นั้นมีมากมายเช่น การพัฒนา, การดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง, การปฐมนิเทศ, การฝึกฝน และความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้าง และไม่ต้องสงใสเลยว่าสิ่งเหล่านี้นั้นคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของ Savvycom เนื่อกจากเธอดำรงหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างและบำรุงรักษาวัฒนธรรมของ Savvycom

มีความคิดอะไรในใจที่เกี่ยวกับการสร้างโปรเจคไหม?

ทางเรานั้นรู้สึกยินดีมากที่คุณจะติดต่อกับผู้จัดการหุ้นส่วนในการเข้ารับการปรึกษาฟรี

ebook ito pop up 2

You’re in the right place
We’re ready to help!

Speak to our experts

Please fill the form below

Pop Up Form
Booking Footer Pop Up 1