blank

Vinh Le Quang

Savvycom:
ผู้จัดการแผนก
ผูู้้จัดการโครงการ
5 ปี
วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส:
2 ปี
วิศวกร IOS:
3 ปี

Savvycom Team Pic 1

นาย Vinh Le Quang อยู่ทางด้านขวากับเพื่อนร่วมงานของเขา!

Vinh คือผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นผู้นำที่เปรียบไปด้วยพลังงานและทำให้บรรยากาศดีขึ้นต่อเพื่อนร่วมงานในการให้ความสนใจและพุ่งสมาธิไปที่อะไรที่สำคัญที่สุดในการทำงานและชีวิต เพื่อนร่วมงานของเขานั้นรักการวางแผนที่สามารถปรับใช้ได้จริงของเขาและนำมาปรับใช้อย่างส่วนตัวและมีความเป็นมืออาชีพ ลองมาพบกับคู่หูที่ชอบทำงานกับ Vinh เขามักจะกล่าวว่า Vinh มักจะเป็นผู้จุดประกายการทำโครงการต่างๆ

มีความคิดอะไรในใจที่เกี่ยวกับการสร้างโปรเจคไหม?

ทางเรานั้นรู้สึกยินดีมากที่คุณจะติดต่อกับผู้จัดการหุ้นส่วนในการเข้ารับการปรึกษาฟรี

ebook ito pop up 2

You’re in the right place
We’re ready to help!

Speak to our experts

Please fill the form below

Pop Up Form
Booking Footer Pop Up 1